Bij bepaling belastbaar loon uitgaan van nettoloon

In geschil bij Hof Den Haag is of de aanslag inkomstenbelasting naar het juiste bedrag is opgelegd. Meer specifiek is in geschil de hoogte van het door de werknemer van de werkgever genoten loon.
<p>Salaris</p>