Werknemer ontslaan vanwege disfunctioneren niet eenvoudig

Rechtbank Rotterdam wijst het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren en verwijtbaar handelen af.