Normen SNA-keurmerk per 1 mei 2016 gewijzigd

Nu de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) per 1 mei in werking is getreden en de VAR is vervallen, leidt dit tot andere risico’s voor SNA-gecertificeerde ondernemingen en diens opdrachtgevers. De norm is daarom hierop aangepast. Dat meldt Stichting Normering Arbeid.