Prikkels en knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in op twee onderzoeken over de loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor hun werknemers en er is een groot intrinsiek draagvlak voor de loondoorbetalingplicht. Werkgevers ervaren vaker knelpunten rondom de re-integratieverplichtingen, dan bij de financiële aspecten van de loondoorbetaling.