Toelichting berekening schadeclaims vakantiedagen bij ziekte

De methode voor de berekening schadeclaims vakantiedagen is bekend. U vindt een toelichting op Agentschap SZW.nl over de beoordeling van de verzoeken tot schadevergoeding in de zaken waarin de Staat aansprakelijk is gesteld voor de gemiste opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte.