Relevante factoren bij bepalen dienstbetrekking onder Wet DBA

De vraag onder de Wet DBA is wanneer een overeenkomst met een opdrachtnemer als dienstbetrekking is aan te merken. Daarbij zijn een aantal factoren van belang.