Verstrekking arbovoorzieningen onder de werkkostenregeling

Een werkgever is verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers. Het is niet altijd mogelijk om arbovoorzieningen onbelast te verstrekken.