Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies. Loonstrook transparanter en girale uitbetaling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in december 2014 het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit artikel gaat in op de voorgestelde wijzigingen. De WAS bevat maatregelen om de naleving van geldende arbeidsvoorvoorwaarden (wetgeving) te bevorderen, en werpt een dam op tegen uitbuiting, verdringing van Nederlandse werknemers, en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Ook wordt via de invoering van een ketenaansprakelijkheid voor loon beoogd dat werknemers het loon ontvangen waar zij recht op hebben en dat malafide bedrijven daarvoor aangesproken kunnen worden.