Afkoop van kleine pensioenen is veranderd in 2015

De Pensioenwet voorziet in de mogelijkheid voor de pensioenuitvoerder voor het afkopen van relatief zeer kleine pensioenen (van maximaal 462,88 euro per jaar). Na een afkoop krijgt de pensioengerechtigde de afkoopwaarde van het pensioen in een bedrag ineens uitgekeerd op diens bankrekening, onder inhouding van de verschuldigde loonheffingen. Sinds 1 januari 2015 kunnen pensioengerechtigde zelf kiezen wanneer de pensioenaanspraak wordt afgekocht.