Wel of geen minimumloon betalen bij stages

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in een brief in op de vraag of de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van toepassing is op stages en werkervaringsplekken.