Wet DBA – geen loonbetalingsplicht bij overeenkomst

De Wet DBA brengt geen wijziging in de beoordeling door de Belastingdienst of een arbeidsrelatie voor de loonheffingen een ‘echte’ dienstbetrekking is. Een ‘echte’ dienstbetrekking berust op een arbeidsovereenkomst. Hoe kan de loonbetalingsverplichting worden uitgesloten in de modelovereenkomst met de zzp’er?