Veel werkgevers hebben regeling voor variabel belonen

De meeste Nederlandse bedrijven kennen een vorm van variabele beloning, maar het vorm een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers.