Cafetariaregeling en werkkostenregeling – hoe zit dat

Bij een cafetariaregeling komen werknemer en werkgever overeen dat een deel van het loon wordt ‘uitbetaald’ in de vorm van een beloning in natura of een belastingvrije vergoeding of verstrekking. Bijvoorbeeld studiefaciliteiten of een fiets.