Transitievergoeding voor werknemer ondanks verwijtbare fouten

Een arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen van deze werknemer. Er is wel een  transitievergoeding verschuldigd omdat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.