Vernieuwde examens voor PDL en VPS vanaf september

De diplomalijn Loonadministratie wordt vernieuwd vanaf september 2016. Dat meldt de Nederlandse Associatie voor examinering. Vooral de opleidingen PDL en VPS wijzigen aanzienlijk.
Delen:

Binnen de volgende Associatiediploma’s is eenvoudig over te stappen naar de vernieuwde examens vanwege het geringe aantal wijzigingen. Voor deze examens is een overgangsregeling niet van toepassing.

 • Basiskennis Loonadministratie (BKL®)
 • Medewerker Personeelszaken (MPZ®)
 • Vakopleiding Payroll Services (VPS®)
  • Verbredingsvakken
  • Communicatie

Overgangsregeling Loonadministratie vanaf september
Voor de volgende Associatiediploma’s zijn de wijzigingen groter, omdat de verdeling van de onderwerpen is veranderd. Daarom zijn vanaf september 2016 voor deze examens, naast de vernieuwde examens, ook overgangsexamens beschikbaar. Hebt u vóór 31 december 2016 al een examen behaald binnen het diploma PDL® of VPS® op basis van het examenprogramma 2015? Dan kunt u vanaf september 2016 tot en met december 2020 uw diploma completeren op basis van de examens binnen de overgangsregeling.

 • Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
 • Vakopleiding Payroll Services (VPS®) exclusief
  • Verbredingsvakken
  • Communicatie

Wat wijzigt er in PDL en VPS?

PDL bestaat nu nog uit de onderdelen:

 • Loonheffingen Deel 1
 • Loonheffingen Deel 2
 • Arbeidsrecht.

Vanaf september 2016 bestaat PDL uit:

 • Loonheffingen niveau 4
 • Arbeidsrecht en Sociale zekerheid niveau 4
 • Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4.

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, doet een aangifte loonheffingen en betaalt loonheffingen. Denk bijvoorbeeld aan loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Met het diploma Loonheffingen niveau 4 op zak heeft de kandidaat alle kennis in huis om dit onderdeel van de loonadministratie uit te kunnen voeren.

Arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, werkloosheid  en arbeidsongeschiktheid. Allemaal onderwerpen die een personeelsconsulent of loonadministrateur moet kennen en moet kunnen toepassen in zijn/haar werk.

Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden, zoals functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen met betrekking tot de administratie en de rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. Het kennen van verschillende gespreksvormen bijvoorbeeld of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

De VPS-opleiding bestaat nu nog uit:

 • Sociale/Fiscale wetgeving & Arbeidsrecht I
 • Sociale/Fiscale wetgeving & Arbeidsrecht II
 • Verbredingsvakken
 • Communicatie

Vanaf september 2016 bestaat VPS uit:

 • Loonheffingen niveau 5
 • Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5
 • Personeel & Organisatie niveau 5
 • Communicatie niveau 5

Als u in uw werk te maken hebt met loonadministratie, is het van belang dat u kennis hebt van de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij horende loonheffingen. Ook de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting zijn onderwerpen waar u van op de hoogte moet zijn.

Arbeidsrecht, de arbeidsovereenkomst, cao, sociale zekerheid, arbeidsondergeschiktheid en werkloosheid zijn onderwerpen die u zich via VPS eigen maakt en kunt toepassen.

Met Personeel & Organisatie niveau 5 op het cv bent u in staat als volwaardig personeelsmanager op te treden, bijvoorbeeld door het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie of de methodieken van budgettering toe te passen. Ook leert u bijvoorbeeld hoe u personeel kunt aansturen en motiveren of hoe u voorstellen beoordeelt voor organisatieverbeteringen voor de afdeling salarisadministratie.

Het hebben van kennis en vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen is onmisbaar voor iemand die werkzaam is voor iemand op een personeels- of loonadministratie.
Met het certificaat Communicatie niveau 5 op zak kent u gesprekstechnieken en kunt u tweegesprekken voeren.