Geen btw-correctie privégebruik voor bestelauto ambulante werknemers

Om te bepalen of er een btw-correctie nodig is wegens privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, is het van belang of de werkgever voor een goede bedrijfsvoering geen andere keuze had dan de bestelauto’s mede voor privégebruik aan zijn werknemers ter beschikking te stellen.