Werken op arbeidstherapeutische basis en loonwaarde

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, kan ‘werk op therapeutische basis’ een manier zijn om te re-integreren. Wat houdt de regeling in?