Wet Huis voor Klokkenluiders – gevolgen voor werkgever en werknemer

De Wet Huis voor Klokkenluiders geldt sinds 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden.Een aantal belangrijke punten uit de Wet Huis voor Klokkenluiders op een rij.