De ondernemingsraad en het arbeidsomstandighedenbeleid

Werkgevers met 50 of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een van de taken van de OR is het meebeslissen over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Besluiten over de arbeidsomstandigheden vallen onder het instemmingsrecht en moeten dus altijd goedkeuring krijgen van de OR. Dit artikel gaat in op de voorgestelde uitbreiding van het instemmingsrecht van de OR bij aanstelling en positionering van een preventiemedewerker.