Handreiking DBA – beoordelen overeenkomsten door Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA) gepubliceerd.