Twee pensioenwetsvoorstellen gepland voor 1 juli

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken stuurt de Tweede Kamer een planningsbrief pensioenonderwerpen. Twee wetsvoorstellen aangaande pensioen hebben hoge prioriteit. Het betreft het al ingediende voorstel van Wet variabele pensioenuitkering. Zoals de staatssecretaris de Kamer in een brief heeft laten weten, wordt dit wetsvoorstel samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden van het lid Lodders (VVD). Dit vindt plaats via een nota van wijziging op het initiatiefvoorstel. Beide voorstellen beogen doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten mogelijk te maken. Het is van belang dat het gewijzigde initiatiefvoorstel snel kan worden behandeld, zodat dit op 1 juli 2016 in werking kan treden. Ook voor de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen is gewenst dat dit wetsvoorstel op 1 juli aanstaande in werking kan treden. Op 11 februari is hierover verslag uitgebracht. Gevraagd wordt onder meer: Kan de regering nader toelichten waarom het belangrijk is dat het instemmingsrecht van de OR inzake pensioenen verduidelijkt wordt en waarom dit recht verder uitgebreid dient te worden? Kan de regering beter toelichten waarom het instemmingsrecht van de OR afhankelijk wordt gesteld van het land waar een pensioeninstelling zich bevindt? Waarom heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht over de gehele uitvoeringsovereenkomst? Klik hier voor meer informatie

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot salarisnet.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 8x per jaar het digitale magazine