Betaald werk voor een op drie arbeidsgehandicapten

14 procent van alle 15- tot 65-jarigen in Nederland - bijna 1,6 miljoen mensen - had in 2013 een arbeidshandicap. Zij hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen belemmert bij het uitvoeren of vinden van werk. Een derde van deze arbeidsgehandicapten had betaald werk van 12 uur per week of meer, vaak in vaste loondienst en relatief vaak in deeltijd. Eén op de tien arbeidsgehandicapten met betaald werk zou meer uren willen werken. Dit maken het CBS en het ROA bekend.