UWV wijzigt aanvraagformulieren voor ontslag

UWV heeft door gewijzigde regelgeving de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast.
Download deze formulieren via uwv.nl/werkgevers. Dan gebruikt u altijd de nieuwste versie.