De Wet werk en zekerheid en de billijke vergoeding. Wanneer handelt werkgever ernstig verwijtbaar

In de Wet werk en zekerheid is met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe bepaling in de wet opgenomen, die de rechter de mogelijkheid biedt een billijke vergoeding toe te kennen aan de werknemer, al dan niet naast de transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW en volgende. Er is in de wet of in de wetsgeschiedenis geen formule terug te vinden hoe die billijke vergoeding moet worden vastgesteld. Het is daarom van belang om een aantal opmerkelijke uitspraken in de jurisprudentie op dit punt te bestuderen om een zekere lijn te proberen te ontdekken over de hoogte van die billijke vergoeding.