Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemer in EU

Een werknemer die tijdelijk buiten Nederland werkt of heeft gewerkt in een lidstaat kan, ongeacht het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst, met betrekking tot dat werk aanspraken ontlenen aan het recht dat die lidstaat heeft vastgesteld ter uitvoering van de detacheringsrichtlijn. Dit staat in het wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemer in de Europese Unie.