Geen meerjarig 2e contract zonder vast contract onder Wwz

Minister Asscher van Sociale Zaken ziet geen noodzaak om voorstellen te ontwikkelen die zien op de mogelijkheid van een langjarige tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Sociale partners zijn het eens met deze conclusie, mede gezien het feit dat dit niet past bij de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord en die zijn omgezet in de Wet werk en zekerheid.