Geld voor loonsverhoging bij nieuwe CAO rijksambtenaren

Minister Blok van Rijkdienst nodigt de vakbonden uit om te starten met het overleg om te komen tot een nieuwe CAO met een looptijd van twee jaar. Dit is mogelijk omdat het kabinet vanaf 2015 financiële ruimte beschikbaar stelt voor loonsverhoging. Daarnaast is ruimte beschikbaar vanwege de besparing op de werkgeverspremies voor pensioenen per 1 januari 2015. Dat schrijft hij in zijn inzetbrief die naar de bonden is verstuurd.