Gebruik nieuw percentage premie Whk bij aangifte LH

Het is bijna tijd voor de 1e aangifte loonheffingen over 2016. Heeft het bedrijf waar u voor werkt personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan heeft u bij deze aangifte het nieuwe percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) nodig.