Regels aangifte Loonheffingen dga voor begin aangiftetijdvak

Bv’s met een of meer directeur-grootaandeelhouders (dga's) mogen aangifte Loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn begonnen. Dit zijn de voorwaarden en hier moet je rekening mee houden.