Bijzondere beloning niet meer via tabel voor regulier loon

Bijzondere beloningen kunt u sinds 1 januari 2016 niet langer belasten met toepassing van de reguliere loontijdvaktabellen.