Minder pensioenopbouw maar geen lagere pensioenpremies

De Tweede Kamer heeft opheldering gevraagd over een bericht dat de meeste pensioenfondsen hun premies niet verlagen, terwijl de pensioenopbouw wel minder is geworden. PvdA, PVV en D66 stelden vragen daarover aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, naar aanleiding van een publicatie in Het Financieele Dagblad. Volgens een eigen onderzoek van die krant onder bedrijfstakpensioenfondsen heeft slechts een kwart van deze fondsen de premies verlaagd.