Nabestaandenpensioen arbeidsongeschikte deelnemers

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat in een brief aan de Eerste Kamer in op de gevolgen van de aftopping voor het nabestaandenpensioen in de situatie die tijdens de plenaire behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2014 aan de orde is geweest.