Alles over Werkeloosheid

Werkloosheid in november gedaald

In november waren 378 duizend mensen werkloos, dat is 4,0 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen...

Werkloosheid daalt naar 3 procent

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in januari 9,1 miljoen...

Werkeloosheid omhoog

Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 7.000 per maand gestegen naar 321.000 in augustus 2019. Hiermee was 3,5 procent van de...