bestuurders

Directie verplicht in overleg met or over topsalarissen 

Directie verplicht in overleg met or over topsalarissen

<p aria-level="1">Werknemers krijgen meer te vertellen over topsalarissen in hun bedrijf. De directie van een groot bedrijf (minimaal honderd...

UBO-register: hoe zit het met deze registratieplicht?

UBO-register: hoe zit het met deze registratieplicht?

<p>De vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Commissie, verplicht EU-lidstaten een UBO-register in te stellen. Het UBO-register zal in Nederland...

Einde fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurders 

Einde fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurders

<p>De fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen is per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit is een...

Fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurder beursgenoteerde vennootschap afgeschaft 

Fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurder beursgenoteerde...

<p>In het <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-2018" target="_blank"...

Wat wijzigt er in de Wet normering topinkomens?

Wat wijzigt er in de Wet normering topinkomens?

<p>Er komen minder mogelijkheden om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken. Ook wordt de WNT effectiever en de uitvoering eenvoudiger....

Wet normering topinkomens goed nageleefd - minder bovenmatige bezoldigingen

Wet normering topinkomens goed nageleefd - minder bovenmatige...

De Wet normering topinkomens (WNT) wordt goed nageleefd. Bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector nemen af. Dat schrijft...

Wijziging heffing beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen

Wijziging heffing beloningen buitenlandse bestuurders en...

<span style="font-weight: 400;">Het <a...

Samenloop Wet DBA en WNT &#8211; gevolgen beloning interim-bestuurders

Samenloop Wet DBA en WNT &#8211; gevolgen beloning interim-bestuurders

<p>De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei in werking getreden. Deze wet kent een implementatieperiode tot 1 mei 2017....

Dga niet altijd verzekerd voor werknemersverzekeringen

Dga niet altijd verzekerd voor werknemersverzekeringen

De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder bepaalt wanneer een bestuurder niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De regeling is...