Alles over Baangerelateerde Investeringkorting (BIK)

BIK en desinvesteringen - Update

In een brief aan de Kamer gaf staatssecretaris Vijlbrief een update over de stand van zaken rond de BIK. Hij zou ook in januari proberen om een...

BIK mogelijk niet voor fiscale eenheid

Staatssecretaris Vijlbrief gaat Europese goedkeuring vragen aan de Europese Commissie voor de BIK. Alleen zo kan Nederland uitsluiten dat de BIK...