BIK en desinvesteringen - Update
BIK mogelijk niet voor fiscale eenheid