Nieuwe opzegverboden op komst door transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 11 november jl. is het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingediend bij de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel (tijdig) wordt aangenomen, komen er vanaf 1 augustus opzegverboden bij. In deze bijdrage worden de beoogde wijzigingen behandeld.