Ontslag in overleg: meer over de vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen, dan kan hij of zij – als voldaan wordt aan alle vereisten – de ontslagroute via UWV of kantonrechter bewandelen. Vaak wordt echter met de werknemer overlegd of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden mogelijk is. In dit artikel leest u daar meer over.