Ontslag in overleg: meer over de vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen, dan kan hij - als voldaan wordt aan alle vereisten voor een ontslag - de ontslagroute via UWV of kantonrechter bewandelen. In de praktijk wordt regelmatig met de werknemer overlegd of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden mogelijk is. In dit artikel lees je daar meer over.