Rekenkamer kraakt falende aanpak schijnzelfstandigheid

De aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst bij de inhuur van externen komt niet van de grond. De Belastingdienst corrigeert steeds minder, en de pakkans is laag. Dat stelt de Algemene Rekenmaker na eigen onderzoek bij de fiscus. Het ontbreekt aan menskracht, kennis en bovenal aan duidelijke regels over wie echt zelfstandig is.