Terug naar kantoor: niet allemaal tegelijk graag!

Laat niet iedereen direct terugkeren naar kantoor, maar ga in overleg en vindt een goede mix. Dat is het advies aan werkgevers van bedrijfsarts Jurriaan Penders en directeur medische zaken van arbodienst HumanCapitalCare. Ook Arbo Unie benadrukt dat het verstandig is om de terugkeer naar werk gefaseerd aan te pakken.