Handreiking aanmelden als werkgever gepubliceerd

Werkgevers moeten zich aanmelden bij de Belastingdienst. In een nieuw gepubliceerde Handreiking legt de Belastingdienst uit hoe dat werkt en wat werkgevers mogen verwachten.

Neemt u personeel in dienst, dan meldt u zich aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Dit formulier stuurt u per post naar de Belastingdienst.

Aanmelden via Kamer van Koophandel

Neemt u bij de start van de onderneming direct personeel in dienst, dan kunt u zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) aanmelden als werkgever. De KVK zorgt voor de afhandeling richting de Belastingdienst.

Loonheffingennummer

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer. Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen.

Aangiftebrief loonheffingen

Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

  • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen
  • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
  • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen.

Let op! De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

Gegevens werknemersverzekeringen

Als u voor de werknemers premies werknemerszekeringen moet betalen, dan ontvangt u binnen 4 weken brieven met informatie over:

  • de sectorindeling
  • het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Lees ook: Aangifte loonheffingen 2021: zo doet u dat

Op later moment verzekerde werknemers

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’.

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan kunt u zich direct bij inschrijving bij de KVK aanmelden als werkgever.

Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’.

U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt.

Gevolgen premie ZW en Whk

Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

Bron: Forum Salaris