Rechter: Zonder bewijs geen studiekostenbeding

De arbeidsovereenkomst van een jobcoach wordt door de coronacrisis niet verlengd. Als de werkgever vervolgens de eindafrekening niet deugdelijk opstelt en beweert dat achterstallig salaris, transitievergoeding en niet-genoten vakantiedagen zijn verrekend met de studiekosten, zouden werkgever en werknemer elkaar voor de rechter moeten treffen. Maar de werkgever komt niet opdagen. Een dure fout.