Werken als kennismigrant nu ook mogelijk ná zoekjaar

De IND heeft besloten om voor bepaalde werknemers de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning als kennismigrant te versoepelen. Vreemdelingen die in Nederland al een verblijfsvergunning hebben gehad voor het zoeken en verrichten van arbeid (de zogenoemde zoekjaarvergunning), maar die voor het verlopen van de verblijfsvergunning geen nieuwe baan hebben gevonden, kunnen alsnog een verblijfsvergunning als kennismigrant krijgen op basis van het verlaagde normbedrag voor recent afgestudeerden.