HR-professional ziet verschuiving naar advieswerk

Slimme software en automatiseringssystemen spelen een steeds grotere rol in de HR-wereld. Toch is slechts 20 procent bezorgd over de impact van robotisering op de omvang en samenstelling van het personeelsbestand. Wel merken HR-professionals dat automatisering steeds verder doorzet; dit uit zich meer in een verschuiving van uitvoerende naar adviserende taken. Ook verwacht 42 procent een toename aan managementtaken.