Mobiliteit van werknemers

De manier waarop een werknemer zich naar en van de werkplek begeeft, kan verschillen per werknemer en tevens na verloop van tijd wijzigen – mogelijk zelfs per dag. Voor de verschillende wijzen van transport gelden eigen fiscale regels. Het is zaak deze regels goed in de gaten te houden, bijvoorbeeld bij samenloop van woonverkeer en een andere zakelijke reis. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende combinaties en het fiscale kader.