Herplaatsing bij bedrijfseconomisch ontslag

Bij bedrijfseconomisch ontslag speelt herplaatsing een belangrijke rol. De werkgever wordt geacht de werknemer passende functies aan te bieden. Dat volgt uit de Uitvoeringsregels ontslag UWV. In de praktijk is het vaak de vraag of een functie passend is. Werkgevers denken daar anders over dan werknemers. Wat maakt een functie passend? En speelt het salaris hierbij een rol?