Deel 2 – Ontslag op staande voet: Ontslag moet dringend zijn

Voor een geldig ontslag op staande voet moet u een dringende reden hebben. In dit tweede artikel in het drieluik over ontslag op staande voet zal ik dieper ingaan op wat een ontslag precies dringend maakt, en aan welke vereisten moet worden voldaan. Hierbij moet worden gedacht aan de gedragingen van de werknemer: zijn deze zo ernstig dat van u niet langer gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Denk aan diefstal, mishandeling, werkweigering of het (meerdere malen) niet naleven van de re-integratieverplichtingen bij ziekte.