Payrolling: Wie is de werkgever?

De werkgever is de onderneming die op de arbeidsovereenkomst staat. Zo was het tientallen jaren. Met de opkomst van andere contractuele constructies rijst de vraag of dat nog wel klopt. En wat gebeurt er als een van de partijen in een andere lidstaat is gevestigd? In dit artikel sta ik nader stil bij payrolling: een nieuwe, flexibele arbeidsverhouding die sterk in opkomst is.