Zo compenseert u overwerk

Werknemers moeten over het totaal aantal gewerkte uren minstens het geldende minimumloon ontvangen. Die regel geldt sinds 1 januari 2018 volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Compensatie in betaalde vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is sinds 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is vastgelegd. Toch zijn er wel mogelijkheden buiten cao's om.