Commissie Borstlap: vast minder vast, flex minder flex

Op donderdag 23 januari presenteert de commissie Borstlap hun rapport over de toekomst van werk. Het rapport zal in totaal 112 pagina's bevatten met analyse van en aanbevelingen  over de Nederlandse arbeidsmarkt. Een deel van de aanbevelingen is inmiddels al bekend. Zo wordt de vaste baan minder vast en moet de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen als Nederland in de toekomst economisch wil blijven groeien. 'De huidige regels zijn niet toekomstbestendig' en bestaande verworvenheden moeten worden herzien.