Vijf vragen en antwoorden over werknemer met loonbeslag

Als een van de werknemers zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen: loonbeslag. U bent dan verplicht om een deel van het inkomen van de werknemer over te maken naar de deurwaarder. Vijf vragen en antwoorden over loonbeslag op een rij.